Pistolgrenar


PISTOLGRENAR

Precisionsskytte

Precisionsskytte är lite av grunden i pistolskytte där man skjuter pistol eller revolver på en ringad tavla på 25 meter och räknar poäng. Skjuttiden är 5 minuter och man skjuter 5 skott. Maxpoängen blir alltså 50 poäng per serie. Man skjuter oftast 7 serier på en tävling. Med 3 extra serier som final för de som placerar sig, samt en testserie i början. Precisionsskytte är en gren som det är väldigt noga att man blir duktig på själva avfyrningsmomentet och det har man nytta av i alla grenar. I precisionsskytte ställer man oftast in siktet så man siktar under tavlan till skillnad mot dom flesta andra grenar som man siktar mitt på målet i. Vissa skyttar väljer t.o.m. att ha lite vitt mellan tavlan och kornets överkant. Väldigt viktigt att man alltid utser skjutledare och att man aldrig rör vapnet när man har proppat vapnet och skjutledare beordrat markera. Säkerheten är som alltid otroligt viktig!

Fältskytte

Fältskytte med pistol och revolver är en stor gren i antal starter över stora delar av landet. Skyttet är variationsrikt och kan innehålla många olika svårighetsgrader beroende på hur man lagt banan på just den tävling du ska vara med och skjuta. Denna gren är en av de första man startar med (tillsammans med precision). Alla tävlingar sker utomhus och de flesta sker med någon form av skogspromenad. Man kan även läsa mer om grenen på http://www.pistolskytteforbundet.se/.

 

Stationsbeskrivningar

 

  • Frihand = Stående utan stödhand = Man ska endast använda en hand efter ”Eld” kommenderats. Undantag försök att korrigera vapenfel. På en revolver får man INTE spänna hanen med den vilande handen.
  • Stående = Stående med stödhand = Man får använda en eller två händer för att hantera vapnet.
  • 45 grader = Vapnet hålles i skjuthanden i 45 graders vinkel från kroppen mot målområdet allra senast från kommandot ”Färdiga”.
  • Inga grader = Du får ta riktpunkt i målet efter kommandot ”10 sekunder kvar” har angetts. 


Tänk på att i Fältskytte finns många moment mellan stationerna där det är väldigt viktigt att följa de säkerhetsregler som finns. Man måste som arrangör och funktionär måste se till att skyttarna följer dom. Skytt som inte följer säkerhetsregler skall alltid påpekas felet för även på träning! Säkerheten är väldigt viktig för allas skull.

Luftpistol

Luftpistol är precisionsskjutning med luftpistol mot luftpistoltavla på 10 meter. Många skyttar som under de varmare perioderna på årets skjuter grenar med krutvapen, letar sig gärna in till luftpistolbanorna på vintern för att bibehålla sin färdighet med pistolen. Det hålls rätt många tävlingar i luftpistol under vinterhalvåret. En tävling består av 15 minuters tid för fritt antal provskott, där efter skjuter man 60st tävlingskott på 75minuter. Skyttarna delas in i tre olika klasser beroende på tidigare tävlingsresultat. L1 är alla nybörjare, L2 skyttar som föregående säsong sköt 540p eller bättre och L3 sånna som skjutit 560p föregående säsong. Luftpistol är ett mycket bra sätt att börja sin skyttekarriär med när det är billigt och man ser ganska lätt själv vad man eventuellt gör för fel när det inte är någon rekyl som döljer misstagen.

Militär snabbmatch

Militär snabbmatch omfattar 12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 och 6 sekunder och det skjuts fyra serier på varje visningstid. Fyra serier på 10 sekunder, fyra på 8 sekunder och fyra på 6 sekunder. Totalt 60 skott och maxpoängen är då alltså 600p. 


Tian på den internationella snabbpistoltavlan som används i militär snabbmatch är 10cm stor. Dubbelt så stor som på en precisionstavla alltså. För en som inte skjutit militär snabbmatch tidigare, en nybörjare till exempel, så upplevs grenen fartfylld i jämförelse med t ex precision. Många menar också att militär snabbmatch är väldigt bra träning för den som har ambitioner inom fältskyttet.


Vinnaren på SM 2018 i milsnabb hade hela 580 poäng och 20 st innertior. Just det, man räknar innertiorna också för att kunna särskilja skyttarna vid lika poäng. En markör på en tävling säger alltså t ex: "Kryss, kryss, nio, åtta, sju.. 44 plus en". Och då var alltså poängen 44p med en innertia.


Militär snabbmatch kan skjutas med vapengrupperna A, B, C och R till skillnad från precision där R inte finns som vapengrupp. Eftersom samtliga vapengrupper har samma skjuttid så kan även flera olika vapengrupper skjuta en tävling samtidigt om arrangören så önskar ha det. Skillnaden på A/R mot B/C är att de förstnämnda får ha stödhand, men på samma tid då.  Så stödhand i A och R, en hand i C och B. Veteran äldre däremot har tillåtelse att använda stödhand även i vapengrupp C

Sportskytte

Sportskytte är ett samlingsnamn för ett antal grenar som ligger under Svenska Skyttesportförbundet. Dessa grenar innefattar olika moment som vi ser återkomma i de andra grenar som också ligger under Svenska Pistolskytteförbundet.


För att tävla inom sportskytte måste man skaffa en tävlingslicens. Den är separat från det ”gröna kortet” som alla skyttar inom Vännäs PSK får i samband med nybörjarutbildningen. De som vill skjuta även sportskyttets grenar anmäler sig till vår ordförande som då registrera er på sportskytteförbundets internetsida. Sportskyttar får då en extra faktura per år för att täcka detta medlemsskap. Den avgiften ingår inte i klubbens medlemsavgift och hanteras inte av Vännäs PSK utan hanteras av skytte själv.


Det finns ett antal olika grenar, men här nedan finns länkar till de grenar som finns under Sportskytte.


Snabbpistol


Sportpistol