Information


INFORMATION


Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas årsvis. Medlemsavgifterna är:

För enskild medlem 900 kr, familj 1800 kr (inkl. 2 barn), ungdom 200 kr och stödmedlem 200 kr.

Avgiften betalas in på klubbens bankgiro nummer 396-9169.


Licens

Polisens krav för licens på eget tävlingsvapen: Fyllda 18år(vissa undantag finns). Man ska vara laglydig och skötsam. För att få licens på ett vapen för målskjutning krävs att man har varit aktiv medlem i en godkänd skytteförening, som bedriver skytte med den vapentyp som licensen avser i minst sex månader. När det gäller enhandsvapen krävs dessutom att man har uppfyllt poängfordringarna för pistolskyttemärket i guld, samt genomfört utbildningen för pistolskyttekortet. Länk till Polisen


Vill du börja med pistolskytte. 
Nybörjar skyttet sker med luftpistoler samt med krutvapen (.22lr). Skjutkravet är 3 stycken så kallade precisionsserier på 46 poäng samt 3 stycken tillämpningsserier/snabbserier. Skjutkravet sänks från och med året efter skytten fyllt 55 år, sedan ytterligare sänkning från och med året efter skytten fyllt 65 år.
Vi blandar teori med skytte på måndag kvällar, efter jul nyår brukar vi vara klara med teorin och då är det skytteträning hela kvällen.


Vi följer Svenska Pistolskytteförbundets regler och det innebär t.ex. att man ska ha varit aktiv som medlem i 6 månader när man söker licens och klarat skyttefodringar och teoriprovet innan man får köpa sitt första vapen, som ska vara en .22lr. Det första grova vapnet får man köpa efter 1 års aktivt medlemskap, då räknas utbildningstiden in. Vi skjuter många olika grenar i Vännäs PSK och det finns många att välja på när man väl är klar. Vissa av dessa grenar kan kräva ett grovt vapen så därmed så blir det främst grenarna Precision, Luft och Fält som skyttarna kan delta i under första året. Det finns många duktiga och erfarna skyttar i klubben som hjälper dig. Medlemmar hjälper gärna till och förklarar hur en gren går till och vilken utrustning som är bäst lämpad för det man önskar hålla på med.


Att få äga ett enhandsvapen är enligt lag kopplat till skyttens tävlingsbehov. Vi har skyttar som tävlar från hobbynivå till elitsatsande medlemmar.

För att kunna införskaffa ett eget vapen krävs det också att man har ett eget godkänt vapenskåp för att kunna förvara vapen och ammunition.

Tänk alltid på att vapenägare förväntas ha ett bättre omdöme än sådana som inte äger vapen. Vi måste alltid tänka på hur vi upplevs av andra när vi fått förtroendet att utöva vår sport av samhället. Om du vill anmäla dit intresse för en nybörjarutbildning klicka här


Regler

SPSF´s Skjuthandbok (Nationella förbundet)

ISSF´s reglemente (Skyttesportförbundet)


Stadgar

Vännäs Pistolskytte Klubb stadgar

Kontroll av A-ammunitionens anslagsenergi
Kravet är att anslagsenergin skall vara lägst 420 joule.

Undantag:

För patron 7,65 Browning (32 ACP) gäller 150 Joule,
9 mm kort (380 ACP) gäller 210 Joule

9 mm Browning long (9 mm m/07) gäller 285 Joule.


För vidare information, se berörda avsnitt i gällande Skjuthandbok