Om oss

OM VÄNNÄS PSK


Vännäs Pistolskytteklubb historik.

 

Vännäs Pistolskytteklubb började sin verksamhet hösten 1956, då under namnet SJ Pistolskytteklubb.Anledningen till namnet var att föreningen var en sektion i SJ Fritidsförbund. Även icke SJ anställda ägde rätt att bli medlemmar i föreningen. Några protokoll från den här första tiden finns inte bevarade.

 

Föreningen är från början ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och senare även till Svenska Sportskytteförbundet.

 

Den första tiden var föreningens skytteverksamhet förlagd till en tillfällig skjutbana belägen öster om dagens fritidsområde i Vännäs. Verksamheten ökade under de första åren och planer på en mer permanent skjutbana aktualiserades. Ett område nedan det s.k. lägerområdet ställdes till förfogande av dåvarande Fortifikationsförvaltningen. Under början av 1960 talet byggdes således en 25 och 50 metersbana på lägerområdet.

 

Verksamheten tog god fart under -60,-70 och -80 talet med även luftskytte inomhus i den fritidsgård som föreningen hade tillgång till i en SJ Fastighet på orten.

 

År 1988 ändrade föreningen namn till Vännäs Pistolskytteklubb, en anledning var att SJ organiserades om till Banverket och SJ samt att medlemmarna nu bestod av många som icke var anställda i SJ företaget.

 

Nu började även krav att komma från kommunen att flytta verksamheten från Lägerområdet som nu mer och mer blivit ett fritids och rekreationsområde, även bullerfrågan fanns naturligtvis med. Medel att bygga en ny modern skjutbana ställdes till förfogande och 1995 kunde byggandet påbörjas på Tobacka Vännäs, där fanns redan tidigare en 300 meters gevärsskyttebana tillhörande Vännäs Skytteförening.

 

Pistolskytteklubben kunde nu arrendera ett markområde av Vännäs Skytteförening. Den nya skjutbanan byggdes med plats för 27 skjutplatser för 25 meters skytte samt 18 platser för korthållsskytte gevär på 50 meter. Nya moderna skjuthallar byggdes dels för pistolbanan men även nya för 300 metersskytte med gevär. Samtidigt försågs en befintlig inomhusbana för 10,25 och 50 metersskytte med tavelautomatik vilket innebar att vi fick en åretruntanläggning på Tobackabanan.

 

Föreningen har f.n. drygt 40 talet medlemmar och bedriver utbildning, tävlings och träningsverksamhet året runt inom och utomhus.

 

Upphovsmannen till denna historik har under många år av och till varit ordförande i klubben och även medlem sedan 1956.

Är även numera verksam i klubben.

 

Arne Lindberg